Skip to content

ตารางการอบรมใน ปี2558

1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน -สำเนาบัตรประชาชน -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ -พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ -ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เงื่อนไขการสมัครเข้ารับการอบรมจากโครงการลูกพระดาบส

เงื่อนไขการสมัครเข้ารับการอบรมจากโครงการลูกพระดาบส 1. การอบรมหลักสูตรแบบ 1 วัน ผู้ที่สนใจจะต้องโทรมาลงทะเบียนกับ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ที่เบอร์ 02-174-4111 หรือมาลงทะเบียนด้วยตัวเอง   เท่านั้น !!!   และจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 เดือน  หรือ มากกว่า 2.การอบรมหลักสูตร 5 วัน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมจะต้องส่งเอกสารการสมัครดังนี้   สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประชาชน  รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ  มาที่อยู่  89 หมู่ 14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540     เมื่อได้รับเอกสารแล้วจะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์กลับไป หรือมาส่งเอกสารที่โครงการฯด้วยตัวเอง   เท่านั้น!!! ****  ทางโครงการจะไม่รับการสมัครทางเว็บไซต์ใดๆทั้งสิ้น  **** ถ้ามีผู้ใดมาเข้าอบรมและอ้างว่าสมัครเว็บไซต์ทางโครงการจะไม่ให้เข้าร่วมการอบรม

กลอนถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ห้าสิบเก้าพรรษาลุล่วงแล้ว โอ้แก้ว                       บรมราชกุมารรีศรีสยาม เดินตามติดรอยพระบาททุกโมงยาม                      ทุกเขตคามสนองบาทองศ์ภูมิ ขอตรัยรัตน์ป้องผองภัยไม่กรายกร้ำ                     ขอน้อมนำจำสมหมายทุกวิถี ของปวงเทพจงคุ้มครองผองความดี                   ขอจงมีสุขพระเจริญทุกคืนวัน ขอพระชนมายุกาลยืนนานยิ่ง                                ขอทุกสิ่งทุกการกิจคิดสมหวัง อยู่เป็นมิ่งเป็นขวัญคู่เวียงวัง                                 เป็นพลังรวมใจไทยไปนิรันด์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อนขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานโครงการลูกพระดาบส ประพันธ์โดย ว่าที่ร้อยเอกสมานมิตร พัฒนา

บรรยากาศในการปลูกต้นไม้ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 มูลนิธิพระดาบสฯ จัดโครงการ ปลูกต้นไม้ รักษ์ป่าน้ำกร่อย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมมราชกุมารีในเนื่องโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558           ที่โครงการลูกพระดาบส อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มูลนิธิพระดาบส ร่วมกับชมรมชาวสมุทรปราการ ร่วมกันจัดโครงการ “ปลูกต้นไม้…รักษ์ป่าน้ำกร่อย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558รวมทั้ง เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน้ำกร่อย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชทนสภาพดินเค็มในพื้นที่ของโครงการฯ ที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยมีการปลูกต้นไม้ 9 ชนิด รวม 3,200ต้น ได้แก่ ลำพู ลำแพน สารภีทะเล ฝาดดอกขาว โพธิ์ทะเล สมอทะเล หมันทะเล ตะบูนขาว และตะบูนดำ ในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตร ปุ๋ยสั่งตัด(เพื่อลดต้นทุน) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

การอบรมหลักสูตร ปุ๋ยสั่งตัด(เพื่อลดต้นทุน) โดยการบรรยายจาก  ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ ม.เกษตรศาสตร์ ภาควิชา ปฐพีวิทยา

อบรมหลักสูตรการทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่มและการทำน้ำสมุนไพรต่างๆ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

บรรยาการในการทำน้ำนมข้าวโพด บรรยากาศในการทำน้ำสมุนไพร น้ำมะตูม   ต่อไปเป็นบรรยากาศในการทำน้ำกระเจี๊ยบ  

บรรยากาศในการอบรมในหลัสูตร การเลี้ยงปลานิล ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

บรรยากาศในการอบรมในหลัสูตร การเลี้ยงปลานิล ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557  ในช่วงเช้าจะเป็นการฟังทฤษฎี และใช่วงบ่ายจะเป็นการไปดูการเลี้ยงปลานิลจากสถานที่จริง