Skip to content

โครงการ “วิ่งตามรอยพ่อ” ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน

วิทยุเนชั่นและ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น เชิญร่วมงาน เดิน-วิ่ง การกุศล โครงการ “วิ่งตามรอยพ่อ” เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยวิทยุเนชั่น ร่วมกับ บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงจัดกิจกรรม “วิ่งตามรอยพ่อ” ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน ครั้งที่ ๑ ขึ้น เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบโครงการลูกพระดาบส ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อันจะนำมาซึ่งสุขภาพดีจากการเดิน-วิ่ง ปัญญาดี จากการศึกษาเรียนรู้ การสอนของศิษย์พระดาบส ในหลักสูตรการเกษตรพอเพียงภายในโครงการพระราชดำริ และมีจิตสาธารณะรู้จักแบ่งปัน ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.nationradio.co.th/activity

รับสมัครศิษย์พระดาบส ปีการศึกษา 2560

  ดาวโหลด ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส หลักสูตรเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน ปี 60

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2559 – 2560

** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน** ดาวน์โหลดตารางการอบรม ตารางอบรม ปี 60 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ – สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ – พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ – ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ…

คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ จังหวัดยะลา 24 มี.ค.60

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ จังหวัดยะลา วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ จังหวัดปัตตานี

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ จังหวัดปัตตานี วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

การทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และท๊อฟฟี่กล้วย รุ่นที่ 10

บรรยากาศอบรมการทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และท๊อฟฟี่กล้วย รุ่นที่ 10 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

คณะดูงานจากการไฟฟ้านครหลวง

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากการไฟฟ้านครหลวง วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

การทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร รุ่นที่ 17

บรรยากาศอบรมการทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร รุ่นที่ 17 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560