Skip to content

ตารางการอบรมใน ปี2558

  ดาวโหลด ตารางอบรม ปี 2558 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน -สำเนาบัตรประชาชน -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ -พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ -ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540    

เงื่อนไขการสมัครเข้ารับการอบรมจากโครงการลูกพระดาบส

เงื่อนไขการสมัครเข้ารับการอบรมจากโครงการลูกพระดาบส 1. การอบรมหลักสูตรแบบ 1 วัน ผู้ที่สนใจจะต้องโทรมาลงทะเบียนกับ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ที่เบอร์ 02-174-4111 หรือมาลงทะเบียนด้วยตัวเอง   เท่านั้น !!!   และจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 เดือน  หรือ มากกว่า 2.การอบรมหลักสูตร 5 วัน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมจะต้องส่งเอกสารการสมัครดังนี้   สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประชาชน  รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ  มาที่อยู่  89 หมู่ 14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540     เมื่อได้รับเอกสารแล้วจะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์กลับไป หรือมาส่งเอกสารที่โครงการฯด้วยตัวเอง   เท่านั้น!!! ****  ทางโครงการจะไม่รับการสมัครทางเว็บไซต์ใดๆทั้งสิ้น  **** ถ้ามีผู้ใดมาเข้าอบรมและอ้างว่าสมัครเว็บไซต์ทางโครงการจะไม่ให้เข้าร่วมการอบรม

กลอนถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ห้าสิบเก้าพรรษาลุล่วงแล้ว โอ้แก้ว                       บรมราชกุมารรีศรีสยาม เดินตามติดรอยพระบาททุกโมงยาม                      ทุกเขตคามสนองบาทองศ์ภูมิ ขอตรัยรัตน์ป้องผองภัยไม่กรายกร้ำ                     ขอน้อมนำจำสมหมายทุกวิถี ของปวงเทพจงคุ้มครองผองความดี                   ขอจงมีสุขพระเจริญทุกคืนวัน ขอพระชนมายุกาลยืนนานยิ่ง                                ขอทุกสิ่งทุกการกิจคิดสมหวัง อยู่เป็นมิ่งเป็นขวัญคู่เวียงวัง                                 เป็นพลังรวมใจไทยไปนิรันด์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อนขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานโครงการลูกพระดาบส ประพันธ์โดย ว่าที่ร้อยเอกสมานมิตร พัฒนา

เมื่่อวันที่ 22 สิงหาคม 57 คณะนักเรียนจาก วิทยาลัยเทคนิค สมุทรปราการ มาศึกษาดูงานที่โครงการฯ

คณะนักเรียนจาก วิทยาลัยเทคนิค สมุทรปราการ มาศึกษาดูงานที่โครงการฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 โดยได้พาไปศึกษาเรื่องการเพาะเห็ด การปลูกพืชไม่ใช้ดิน สมุนไพรไทย  

คณะเจ้าหน้าที่ของโครงการลูกพระดาบสฯได้บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาติไทยที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ

คณะของโครงการลูกพระดาบสฯได้ไปบริจาคโลหิตที่โรง พยาบาลสมุทรปราการ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557

บรรยากาศในอบรมหลักสูตร การจัดดอกไม้ในงานพิธี

บรรยากาศในอบรมหลักสูตร การจัดดอกไม้ในงานพิธี ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557