Skip to content

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2558

ตารางกาอบรม ตารางอบรม ปี 58 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ -สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ -พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ -ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

กลอนถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ห้าสิบเก้าพรรษาลุล่วงแล้ว โอ้แก้ว                       บรมราชกุมารรีศรีสยาม เดินตามติดรอยพระบาททุกโมงยาม                      ทุกเขตคามสนองบาทองศ์ภูมิ ขอตรัยรัตน์ป้องผองภัยไม่กรายกร้ำ                     ขอน้อมนำจำสมหมายทุกวิถี ของปวงเทพจงคุ้มครองผองความดี                   ขอจงมีสุขพระเจริญทุกคืนวัน ขอพระชนมายุกาลยืนนานยิ่ง                                ขอทุกสิ่งทุกการกิจคิดสมหวัง อยู่เป็นมิ่งเป็นขวัญคู่เวียงวัง                                 เป็นพลังรวมใจไทยไปนิรันด์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อนขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานโครงการลูกพระดาบส ประพันธ์โดย ว่าที่ร้อยเอกสมานมิตร พัฒนา

บรรยากาศในการอบรมปลานิล ในวันที่ 9 กันยายน 2557

บรรยากาศในการอบรมปลานิล ในวันที่ 9 กันยายน 2557  ในการอบรมในครั้วต่อไปจะเป็นวันที่ 20 มีนาคม 2557 ถ้าสนใจจพลงเรียนหลักสูตรนี้สามารถโทรมาลงทะเบียนได้เลย

บรรยากาศในการในการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ของหลักสูตรช่างไม้ในวันที่ 5 – 6 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

บรรยากาศในการในการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ของหลักสูตรช่างไม้ในวันที่ 5 – 6 กันยายน 2557 ที่ผ่านมาที่ จังหวัด ระยอง โดยไปที่ สถานประกอบการช่างไม้ จ.ระยอง

บรรยากาศในการศึกษาดูงาน ของ เทศบาลนครนนทบุรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557

โดยทางโครงการได้พาไปศึกษาเรื่อง การปลูกพืชไม่ใช้ดิน การเพาะเห็ด การปลูกกล้วยไม้  

บรรยากาศในการอบรม หลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือน ประกอบโครงไม้จริง และ ขั้นตอนการลงสี

บรรยากาศในการอบรม หลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือน ประกอบโครงไม้จริง และ ขั้นตอนการลงสี  โดยเริ่มหลักสูตรช่างสีในวันที่ 16-17 , 23-24 , 30-31 สิงหาคม ซึ่งจะจบหลักสูตรในวันที่  13-14 กันยายน 2557