Skip to content

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2558

  ตารางกาอบรม   ตารางอบรม ปี 58 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ -สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ -พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ -ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตร การทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และท๊อฟฟี่กล้วย ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตร  การทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และท๊อฟฟี่กล้วย  ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๔๑ คน  

บรรยาการในการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงปลานิล ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

บรรยาการในการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงปลานิล ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ มีผู้อบรมจำนวน ๓๕ คน

บรรยากาศในการในการอบรมหลักสูตรการการจัดดอกไม้ในงานพีธีในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗

บรรยากาศในการในการอบรมหลักสูตรการการจัดดอกไม้ในงานพีธีในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ จำนวนผู้เข้าอบรม ๓๕ คน

จำหน่ายไข่ไก่สดๆ

ทางโครงการลูกพระดาบสฯจำหน่ายไข่ไก่สดๆเป็นไข่ของ บริษัท ซีพี จำหน่ายเพื่อหารายได้สมทบทุนให้กับสภากาชาดไทย เบอร์ ๓ *สามารถเข้ามาซื้อที่โครงการลูกพระดาบสฯได้เลย หรือว่าจะโทรมาจองเอาไว้ก่อนได้เลยค่ะ*

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตรการจัดดอกไม้ในงานพิธี วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตรการจัดดอกไม้ในงานพิธี วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘   มีผู้อบรมจาก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ จำนวน  ๑๕ คน