Skip to content

รับสมัครศิษย์พระดาบส ปีการศึกษา 2560

  ดาวโหลด ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส หลักสูตรเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน ปี 60

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2560 – 2561

** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน** ดาวน์โหลดตารางการอบรม ตารางอบรม ปี 61 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ – สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ – พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ – ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ…

คณะดูงานจากบริษัท ชีเอซเรดิเอเตอร์ จำกัด

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากบริษัท ชีเอซเรดิเอเตอร์ จำกัด วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

การทำซีซ่าสลัดและแซนวิสไส้ต่างๆ รุ่นที่ 8

บรรยากาศอบรมการทำซีซ่าสลัดและแซนวิสไส้ต่างๆ รุ่นที่ 8 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ รุ่นที่ 6

บรรยากาศอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ รุ่นที่ 6 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

การเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 160

บรรยากาศอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 160 ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน พ.ศ. 2560

อบรมการเริ่มแผนธุรกิจเพิ่มมูลค่าสินค้าในยุคประเทศไทย 4.0

บรรยากาศอบรมการเริ่มแผนธุรกิจเพิ่มมูลค่าสินค้าในยุคประเทศไทย 4.0 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560