Skip to content

โครงการ “วิ่งตามรอยพ่อ” ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน

วิทยุเนชั่นและ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น เชิญร่วมงาน เดิน-วิ่ง การกุศล โครงการ “วิ่งตามรอยพ่อ” เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยวิทยุเนชั่น ร่วมกับ บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงจัดกิจกรรม “วิ่งตามรอยพ่อ” ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน ครั้งที่ ๑ ขึ้น เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบโครงการลูกพระดาบส ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อันจะนำมาซึ่งสุขภาพดีจากการเดิน-วิ่ง ปัญญาดี จากการศึกษาเรียนรู้ การสอนของศิษย์พระดาบส ในหลักสูตรการเกษตรพอเพียงภายในโครงการพระราชดำริ และมีจิตสาธารณะรู้จักแบ่งปัน ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.nationradio.co.th/activity

รับสมัครศิษย์พระดาบส ปีการศึกษา 2560

  ดาวโหลด ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส หลักสูตรเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน ปี 60

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2559 – 2560

** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน** ดาวน์โหลดตารางการอบรม ตารางอบรม ปี 60 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ – สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ – พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ – ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ…

คณะดูงานจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 47

บรรยากาศอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 47 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โครงการ “วิ่งตามรอยพ่อ” ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน

บรรยากาศงาน “วิ่งตามรอยพ่อ” ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การทำผงโรยข้าวปลาสลิดฟูริคาเกะ รุ่นที่ 12

บรรยากาศอบรมการทำผงโรยข้าวปลาสลิดฟูริคาเกะ รุ่นที่ 12 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การแปรรูปเห็ด

บรรยากาศอบรมการแปรรูปเห็ด ในโครงการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทักษะชีวิต สังคมและชุมชน โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560