Skip to content

รับสมัครศิษย์พระดาบส ปีการศึกษา 2561

ดาวโหลด ประกาศโรงเรียนพระดาบส (1)

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2561

 * ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน** ดาวน์โหลดตารางการอบรม ตารางอบรม ปี 61 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ – สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ – พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ – ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ…

การทำผงโรยข้าวปลาสลิดฟูริคาเกะ รุ่นที่ 13

บรรยากาศอบรมการทำผงโรยข้าวปลาสลิดฟูริคาเกะ รุ่นที่ 13 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

คณะดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การจัดสวนในภาชนะ รุ่นที่ 11

บรรยากาศอบรมการจัดสวนในภาชนะ รุ่นที่ 11 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 56

บรรยากาศอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 56 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

คณะดูงานจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561