Skip to content

รับสมัครศิษย์พระดาบส ปีการศึกษา 2561

ดาวโหลด ประกาศโรงเรียนพระดาบส (1)

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2561

 * ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน** ดาวน์โหลดตารางการอบรม ตารางอบรม ปี 61                                               ตารางอบรม ปี 61 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ – สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ…

คณะดูงานจากกระทรวงพลังงาน

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากกระทรวงพลังงาน วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

การทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และท๊อฟฟี่กล้วย รุ่นที่ 12

บรรยากาศอบรมการทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และท๊อฟฟี่กล้วย รุ่นที่ 12 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

คณะดูงานจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

การทำปุ๋ยชีวภาพ รุ่นที่ 7

บรรยากาศอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ รุ่นที่ 7 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

คณะดูงานจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561