Skip to content

รับสมัครศิษย์พระดาบส ปีการศึกษา 2560

  ดาวโหลด ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส หลักสูตรเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน ปี 60

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2559 – 2560

** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน** ดาวน์โหลดตารางการอบรม ตารางอบรม ปี 60 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ – สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ – พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ – ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ…

การเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รุ่นที่ 8

บรรยากาศอบรมการเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การทำสลัดผักไฮโดรพอนิกส์และน้ำสลัดต่างๆ รุ่นที่ 7

บรรยากาศการทำสลัดผักไฮโดรพอนิกส์และน้ำสลัดต่างๆ รุ่นที่ 7 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัยโดยชีววิธี รุ่นที่ 2

บรรยากาศอบรมการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัยโดยชีววิธี รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า กุ้งอบซอส รุ่นที่ 19

บรรยากาศอบรมการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า กุ้งอบซอส รุ่นที่ 19 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 157

บรรยากาศอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 157 ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน พ.ศ. 2560