Skip to content

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2558

  ** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน**   ตารางกาอบรม   ตารางอบรม ปี 58 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ -สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ -พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ -ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540…

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตรการทำปลานิลหยอง น้ำพริกนรกปลานิล และสเต็กปลานิล ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

  บรรยากาศในการอบรมหลักสูตรการทำปลานิลหยอง น้ำพริกนรกปลานิล และสเต็กปลานิล ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

บรรยากาศการออกหน่วยโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ ๑๐๔ ที่จังหวัดอุทัยธานี

บรรยากาศการออกหน่วยโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ ๑๐๔ ที่จังหวัดอุทัยธานี   ในวันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘