Skip to content

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2558 – 2559

  ** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน**       ดาวน์โหลดตารางการอบรม  ตารางอบรม ปี 2558                                                ตารางอบรมปี  2559 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ -สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ -พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ -ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89…

อบรมการเพาะเลี้ยงปลานิลหมัน

บรรยากาศอบรมการเพาะเลี้ยงปลานิลหมัน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

อบรมการทำสบู่ แชมพู และน้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ

บรรยากาศอบรมการทำสบู่ แชมพู และน้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

บรรยากาศดูงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บรรยากาศดูงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

อบรมการทำผงโรยข้าวปลาสลิดฟูริคาเกะ

บรรยากาศอบรมการทำผงโรยข้าวปลาสลิดฟูริคาเกะ วันที่ 24 พฤษจิกายน 2558

บรรยากาศการศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณี ศรีสะเกษ

บรรยากาศการศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณี ศรีสะเกษ วันที่ 15 ตุลาคม 58