Skip to content

รับสมัครศิษย์พระดาบส ปีการศึกษา 2560

  ดาวโหลด ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส หลักสูตรเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน ปี 60

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2560 – 2561

** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน** ดาวน์โหลดตารางการอบรม ตารางอบรม ปี 61 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ – สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ – พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ – ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ…

การนวดกดจุด รุ่นที่ 7

บรรยากาศอบรมการนวดกดจุด รุ่นที่ 7 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คณะดูงานจากโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 53

บรรยากาศอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 53 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คณะดูงานจากชุมชนบ้านสระน้อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากชุมชนบ้านสระน้อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560