Skip to content

รับสมัครศิษย์พระดาบส ปีการศึกษา 2559

  ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส หลักสูตรการเกษตรพอเพียงและช่างไม้เครื่องเรือน ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส เกษตร ช่างไม้ ปี 59

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2559 – 2560

** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน** ดาวน์โหลดตารางการอบรม ตารางอบรม ปี 60 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ – สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ – พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ – ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ…

ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติ (ชนิดผง) รุ่นที่ 1

บรรยากาศอบรมยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติ (ชนิดผง) รุ่นที่ 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2559

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ด วานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บรรยากาศการฝึกอบรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์และตะไคร้หอมกันยุงให้กับบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ด วานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) วันที่ 19 ตุลาคม 2559

การทำปลานิลหยอง น้ำพริกนรกปลานิล และสเต็กปลานิล รุ่นที่ 11

บรรยากาศอบรมการทำปลานิลหยอง น้ำพริกนรกปลานิล และสเต็กปลานิล รุ่นที่ 11 วันที่ 18 ตุลาคม 2559

การทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร รุ่นที่ 15

บรรยากาศอบรมการทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร รุ่นที่ 15 วันที่ 14 ตุลาคม 2559

บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด

บรรยากาศการฝึกอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดินให้กับบริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด วันที่ 13 ตุลาคม 2559