Skip to content

รับสมัครศิษย์พระดาบส ปีการศึกษา 2559

  ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส หลักสูตรการเกษตรพอเพียงและช่างไม้เครื่องเรือน ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส เกษตร ช่างไม้ ปี 59

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2559 – 2560

** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน** ดาวน์โหลดตารางการอบรม ตารางอบรม ปี 60 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ – สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ – พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ – ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ…

คณะดูงานจากโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 45

บรรยากาศอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 45 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

คณะดูงานจากโรงแรมพลูแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากโรงแรมพลูแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

คณะดูงานจาก บริษัท อีทีเอ (ประเทศไทย) จำกัด

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจาก บริษัท อีทีเอ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

บริษัท Smile Thailand Tour

บริษัท Smile Thailand Tour ได้พาผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มาปล่อยปลาและศึกษาดูงาน ณ โครงการลูกพระดาบส วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559