Skip to content

รับสมัครศิษย์พระดาบส ปีการศึกษา 2559

  ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส หลักสูตรการเกษตรพอเพียงและช่างไม้เครื่องเรือน ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส เกษตร ช่างไม้ ปี 59

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2558 – 2559

  ** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน** ดาวน์โหลดตารางการอบรม  ตารางอบรม ปี 2558                                      ตารางอบรมปี 2559 ตารางอบรมปี 2559 (เพิ่มเติม) ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ – สำเนาบัตรประชาชน    1…

การเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน

บรรยากาศอบรมการเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาแฟ

บรรยากาศอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาแฟ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

คณะดูงานจากโรงเรียนทอรัก

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากโรงเรียนทอรัก วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

การทำอาหารไทยจานเดียว

บรรยากาศอบรมการทำอาหารไทยจานเดียว วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

การทำซูชิ

บรรยากาศอบรมการทำซูชิ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559