Skip to content

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2558

ตารางกาอบรม ตารางอบรม ปี 58 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ -สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ -พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ -ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

กลอนถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ห้าสิบเก้าพรรษาลุล่วงแล้ว โอ้แก้ว                       บรมราชกุมารรีศรีสยาม เดินตามติดรอยพระบาททุกโมงยาม                      ทุกเขตคามสนองบาทองศ์ภูมิ ขอตรัยรัตน์ป้องผองภัยไม่กรายกร้ำ                     ขอน้อมนำจำสมหมายทุกวิถี ของปวงเทพจงคุ้มครองผองความดี                   ขอจงมีสุขพระเจริญทุกคืนวัน ขอพระชนมายุกาลยืนนานยิ่ง                                ขอทุกสิ่งทุกการกิจคิดสมหวัง อยู่เป็นมิ่งเป็นขวัญคู่เวียงวัง                                 เป็นพลังรวมใจไทยไปนิรันด์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อนขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานโครงการลูกพระดาบส ประพันธ์โดย ว่าที่ร้อยเอกสมานมิตร พัฒนา

บรรยาการในการอบรม การเพาะถั่วงอก ของนักเรียนพระดาบสฯ

บรรยาการในการอบรม การเพาะถั่วงอก  ของนักเรียนพระดาบสฯ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  

โครงการลูกพระดาบสฯ รับจัดกระเช้า ผลผลิตทางการเกษตร ในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และ จำหน่ายเสื้อสุขใจที่ได้ให้

โครงการลูกพระดาบสฯ รับจัดกระเช้า ผลผลิตทางการเกษตร ในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และ จำหน่ายเสื้อสุขใจที่ได้ให้เพื่อเป็นของขวัญแทนใจในเทศกาลต่างๆ ติดต่อได้เบอร์ 02-714-4111  และ 086-428-4055 *หมายเหตุ  การจัดกระเช้า สั่งจองล่วงหน้า 1 อาทิตย์* รายละเอียดการจัดกระเช้า หลักเกณฑ์ทางการเกษตรโครงการลูกพระดาบสฯ * ภาชนะ และ ดอกไม้ประดับ – ค่ากระเช้า     200  บาท – กล้วยไม้     50    บาท -  ค่าจัด          30   บาท —- หมายเหตุ  หากนำกระเช้ามาเองคิด 100 บาท —- * ผลิตภัณฑ์เกษตร สามารถเลือก หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ -ข้าวหอมมะลิ  50  บาท – ข้าวหอมนิล  80  บาท – ข้าวหอมมะลิผสมข้าวหอมนิล  60 บาท…

บรรยากาศในการศึกษาดูงานนอกสถานที่โดยไปที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ อำเภอ บางเสาธง ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557

นักเรียนพระดาบสหลักสูตรวิชาการเกษตรพอเพียงได้มาเรียนที่โครงการลูกพระดาบส ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่ศูนย์บริการเศรษฐกิจการเกษตร ของนายสุรชัย แซ่จิว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ที่อำเภอ บางเสาธง   ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557

บรรยากาศในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่โครงการลูกพระดาบส โดยนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรยากาศในการ  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗