Skip to content

รับสมัครศิษย์พระดาบส ปีการศึกษา 2559

  ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส หลักสูตรการเกษตรพอเพียงและช่างไม้เครื่องเรือน ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส เกษตร ช่างไม้ ปี 59

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2559 – 2560

  ** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน** ดาวน์โหลดตารางการอบรม ตารางอบรมปี 2559                                     ตารงฝึกอบรม ปี 60 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ – สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ…

การเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1

บรรยากาศอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน 2559

คณะดูงานจากโรงเรียนคลองบางกะสี จ.สมุทรปราการ

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจาก รร.คลองบางกะสี จ.สมุทรปราการ วันที่ 23 กันยายน 2559

คณะดูงานจาก บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจาก บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด วันที่ 22 กันยายน 2559

การไฟฟ้านครหลวง

บรรยากาศการฝึกอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดินให้กับคณะจากการไฟฟ้านครหลวง วันที่ 21 กันยายน 2559

ผู้ป่วยราชการสนาม ร.พ.พระมงกุฎเกล้า

บรรยากาศการฝึกอบรมการทำก้อนเชื้อเห็ดให้กับผู้ป่วยราชการสนาม ร.พ.พระมงกุฎเกล้า วันที่ 19 กันยายน 2559