Skip to content

รับสมัครศิษย์พระดาบส ปีการศึกษา 2560

  ดาวโหลด ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส หลักสูตรเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน ปี 60

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2561

 * ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน** ดาวน์โหลดตารางการอบรม ตารางอบรม ปี 61 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ – สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ – พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ – ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ…

การทำปุ๋ยสั่งตัด รุ่นที่ 11

บรรยากาศอบรมการทำปุ๋ยสั่งตัด รุ่นที่ 11 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 55

บรรยากาศอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 55 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

การทำลิปมัน สบู่เหลว เจลล้างมือ และตะไคร้หอมกันยุง รุ่นที่ 8

บรรยากาศอบรมการทำลิปมัน สบู่เหลว เจลล้างมือ และตะไคร้หอมกันยุง รุ่นที่ 8 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การทำผลไม้ดอง รุ่นที่ 7

บรรยากาศอบรมการทำผลไม้ดอง รุ่นที่ 7 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

คณะดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

บรรยากาศการมาดูงานเชิงปฏิบัติการที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560