Skip to content

รับสมัครศิษย์พระดาบส ปีการศึกษา 2559

  ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส หลักสูตรการเกษตรพอเพียงและช่างไม้เครื่องเรือน ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส เกษตร ช่างไม้ ปี 59

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2558 – 2559

  ** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน** ดาวน์โหลดตารางการอบรม  ตารางอบรม ปี 2558                                      ตารางอบรมปี 2559 ตารางอบรมปี 2559 (เพิ่มเติม) ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ – สำเนาบัตรประชาชน    1…

คณะดูงานจาก บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจาก บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด วันที่ 30 มิถุนายน 2559

คณะดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากศูนย์การศึกษานอกระบบ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 29 มิถุนายน 2559

คณะดูงานจากสำนักงานสหกรณ์ จ.สมุทรปราการ

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสำนักงานสหกรณ์ จ.สมุทรปราการ วันที่ 28 มิถุนายน 2559

ดูงานการปลูกพืชไม่ใช้ดินและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1

บรรยากาศการไปดูงานการปลูกพืชไม่ใช้ดินและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559

การเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่น 142

บรรยากาศอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่น 142 ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2559