Skip to content

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2558

  ตารางกาอบรม   ตารางอบรม ปี 58 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ -สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ -พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ -ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

กลอนถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ห้าสิบเก้าพรรษาลุล่วงแล้ว โอ้แก้ว                       บรมราชกุมารรีศรีสยาม เดินตามติดรอยพระบาททุกโมงยาม                      ทุกเขตคามสนองบาทองศ์ภูมิ ขอตรัยรัตน์ป้องผองภัยไม่กรายกร้ำ                     ขอน้อมนำจำสมหมายทุกวิถี ของปวงเทพจงคุ้มครองผองความดี                   ขอจงมีสุขพระเจริญทุกคืนวัน ขอพระชนมายุกาลยืนนานยิ่ง                                ขอทุกสิ่งทุกการกิจคิดสมหวัง อยู่เป็นมิ่งเป็นขวัญคู่เวียงวัง                                 เป็นพลังรวมใจไทยไปนิรันด์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อนขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานโครงการลูกพระดาบส ประพันธ์โดย ว่าที่ร้อยเอกสมานมิตร พัฒนา

บรรยากาศในการอบรม หลักสูตรการทำน้ำนมข้าวโพคพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร

บรรยากาศในการอบรม หลักสูตรการทำน้ำนมข้าวโพคพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ จำนวนผู้เข้าอบรม ๔๐ คน

บรรยายกาศในการอบรม หลักสูตรการทำน้ำข้าวกล้องงอก และ ไอศกรีนข้าวกล้องงอก

บรรยายกาศในการอบรม หลักสูตรการทำน้ำข้าวกล้องงอก และ ไอศกรีนข้าวกล้องงอก ในวันที่  ๙ มกราคม ๒๕๕๘ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๔๐ คน  

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน ในวันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน ในวันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ จำนวนผู้ที่เข้าอบรมทั้งหมด ๗๒ คน

บรรยากาศในการศึกษาดูงาน ของ กศน.บางบ่อ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

บรรยากาศในการศึกษาดูงาน ของ กศน.บางบ่อ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวนทั้งหมด ๘๐ คน