Skip to content

รับสมัครศิษย์พระดาบส ปีการศึกษา 2559

  ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส หลักสูตรการเกษตรพอเพียงและช่างไม้เครื่องเรือน ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส เกษตร ช่างไม้ ปี 59

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2559 – 2560

  ** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน** ดาวน์โหลดตารางการอบรม ตารางอบรมปี 2559                                     ตารงฝึกอบรม ปี 60 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ – สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ…

การเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 143

บรรยากาศอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 143 ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2559

คณะดูงานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

การจัดสวนในภาชนะ

บรรยากาศอบรมการจัดสวนในภาชนะ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลานิลให้แก่บุคลากรสาธารณรัฐเซเนกัล

บรรยากาศพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลานิลให้แก่บุคลากรสาธารณรัฐเซเนกัล วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ มูลนิธิพระดาบส เทเวศร์