Skip to content

รับสมัครศิษย์พระดาบส ปีการศึกษา 2560

  ดาวโหลด ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส หลักสูตรเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน ปี 60

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2559 – 2560

** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน** ดาวน์โหลดตารางการอบรม ตารางอบรม ปี 60 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ – สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ – พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ – ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ…

คณะดูงานจากสำนักงานการศึกษา เมืองพัทยา

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสำนักงานการศึกษา เมืองพัทยา วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การทำผงโรยข้าวปลาสลิดฟูริคาเกะ รุ่นที่ 13

บรรยากาศอบรมการทำผงโรยข้าวปลาสลิดฟูริคาเกะ รุ่นที่ 13 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การผลิตไบโอดีเซล รุ่นที่ 10

บรรยากาศอบรมการผลิตไบโอดีเซล รุ่นที่ 10 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การทำปุ๋ยสั่งตัด รุ่นที่ 10

บรรยากาศอบรมการทำปุ๋ยสั่งตัด รุ่นที่ 10 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คณะดูงานจากบริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากบริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560