Skip to content

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2558 – 2559

  ** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน**                 ดาวน์โหลดตารางการอบรม  ตารางอบรม ปี 2558 ตารางอบรมปี 2559 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ -สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ -พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ -ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ…

บรรยากาศในการดูงานของบริษัทฮีโน่ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทยจำกัด) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

บรรยากาศในการดูงานของบริษัทฮีโน่ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทยจำกัด) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โดยบริษัทฮีโน่ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทยจำกัด) ให้พนักงานของบริษัท เข้าเยี่ยมชมโครงการฯเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ จำนวน 60 คน  

บรรยากาศในการดูงานของโรงเรียนอนุบาลภาสินีและภาสินีเนอร์เซอรี่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคา 2558

บรรยากาศในการดูงานของโรงเรียนอนุบาลภาสินีและภาสินีเนอร์เซอรี่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคา 2558 บรรยากาศเต็มเป็นด้วยความน่ารักของเด็กๆ  

อบรมหลักสูตรหลักสูตรการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน โดยผู้อบรมจากผู่ป่วยโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ และผู่ติดตาม

อบรมหลักสูตรหลักสูตรการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน โดยผู้อบรมจากผู่ป่วยโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ และผู้ติดตาม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  

บรรยายกาศในการพาลูกศิษย์ช่างไม้เครื่องเรือนไปดูงานที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2558

บรรยายกาศในการพาลูกศิษย์ช่างไม้เครื่องเรือนไปดูงานที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2558

สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการลูกพระดาบส

สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการลูกพระดาบส เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 150 คน