Skip to content

รับสมัครศิษย์พระดาบส ปีการศึกษา 2560

  ดาวโหลด ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส หลักสูตรเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน ปี 60

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2560 – 2561

** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน** ดาวน์โหลดตารางการอบรม ตารางอบรม ปี 61 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ – สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ – พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์ – ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ 4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ…

การเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รุ่นที่ 10

บรรยากาศอบรมการเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร รุ่นที่ 18

บรรยากาศอบรมการทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร รุ่นที่ 18 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560  

คณะดูงานจากคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 52

บรรยากาศอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 52 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การทำสบู่ แชมพู และน้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ รุ่นที่ 13

บรรยากาศอบรมการทำสบู่ แชมพู และน้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ รุ่นที่ 13 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560