Skip to content

รับสมัครศิษย์พระดาบส ปีการศึกษา 2559

  ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส หลักสูตรการเกษตรพอเพียงและช่างไม้เครื่องเรือน ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส เกษตร ช่างไม้ ปี 59

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2558 – 2559

  ** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน** ดาวน์โหลดตารางการอบรม  ตารางอบรม ปี 2558                                      ตารางอบรมปี 2559 ตารางอบรมปี 2559 (เพิ่มเติม) ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ – สำเนาบัตรประชาชน    1…

การสอนเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รุ่น 3

บรรยากาศอบรมการสอนเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รุ่น 3 ระหว่่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559

การทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และท๊อฟฟี่กล้วย

บรรยากาศอบรมการทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และท๊อฟฟี่กล้วย วันที่ 29 เมษายน 59  

คณะดูงานจากอุทยาการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากอุทยาการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม วันที่ 28 เมษายน 2559

การเพาะเห็ด

บรรยากาศอบรมการเพาะเห็ด วันที่ 26 เมษายน 2559

คณะดูงานจากสำนักสงฆ์ท่าดินแดง จ.ชุมพร

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสำนักสงฆ์ท่าดินแดง จ.ชุมพร วันที่ 26 เมษายน 2559