Skip to content

รับสมัครศิษย์พระดาบส ปีการศึกษา 2559

  ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส หลักสูตรการเกษตรพอเพียงและช่างไม้เครื่องเรือน ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส เกษตร ช่างไม้ ปี 59

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2559 – 2560

  ** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน** ดาวน์โหลดตารางการอบรม ตารางอบรมปี 2559                                     ตารงฝึกอบรม ปี 60 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ – สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ…

คณะดูงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์โมซัมบิก

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์โมซัมบิก (H.E. Ragendra Berta de Sousa) และคณะ วันที่ 19 สิงหาคม 2559

คณะดูงานจากวิทยาลัยเกษตรมหาสารคาม

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากวิทยาลัยเกษตรมหาสารคาม วันที่ 16 สิงหาคม 2559

การทำสลัดผักไฮโดรพอนิกส์และน้ำสลัดต่างๆ

บรรยากาศอบรมการทำสลัดผักไฮโดรพอนิกส์และน้ำสลัดต่างๆ วันที่ 16 สิงหาคม 2559

เจ้าชาย Simelane และเจ้าชาย Hlangabeza แห่งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ เสด็จเยี่ยมชมโครงการลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ

บรรยากาศการเสด็จเยี่ยมชมโครงการลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ ของเจ้าชาย Simelane และเจ้าชาย Hlangabeza แห่งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

การทำซูชิ

บรรยากาศอบรมการทำซูชิ วันที่ 13 สิงหาคม 2559