Skip to content

รับสมัครศิษย์พระดาบส ปีการศึกษา 2560

  ดาวโหลด ใบสมัครโรงเรียนพระดาบส หลักสูตรเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน ปี 60

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2560 – 2561

** ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน** ดาวน์โหลดตารางการอบรม ตารางอบรม ปี 61                                               ตารางอบรม ปี 61 1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111 2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ – สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ…

คณะดูงานจากสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

คณะดูงานจากสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดตราด

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดตราด วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

คณะดูงานจากโรงเรียนวัดบางโฉลงใน จังหวัดสมุทรปราการ

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากโรงเรียนวัดบางโฉลงใน จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รุ่นที่ 11 20-24 พ.ย. 60

บรรยากาศอบรมการเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การทำน้ำยำอเนกประสงค์และน้ำจิ้มต่างๆ รุ่นที่ 6

บรรยากาศอบรมการทำน้ำยำอเนกประสงค์และน้ำจิ้มต่างๆ รุ่นที่ 6 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560