อบรมหลักสูตร การทำสบู่ แชมพู และน้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

บรรยายความรู้เบี้องต้นการทำสบู่ แชมพู และน้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ และขั้นตอนการทำ
ภาคปฎิบัติ

ศึกษาดูงาน โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ (มะซออนุสรณ์) วันที่ ๑o กรกฎาคม ๒๕๖๒

บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชไม่ใช้ดิน การทำสบู่ การทำแชมพู และการทำน้ำยาล้างจาน
ภาคปฎิบัติ

อบรมหลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่๖๕ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลงทะเบียน

บรรยายเบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
บรรยายขั้นตอนการเพาะปลูก
ภาคปฎิบัติ การเพาะเมล็ด
ภาคปฎิบัติลงแปลง
กาย้ายกล้าลงรางปลูก
Page 1 of 15312345102030Last »