คณะศึกษาดูงาน กระทรวงศึกษาธิการ

คณะศึกษาดูงานสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ นำเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร

และการใช้พลังงานทดแทน ณ โครงการลูกพระดาบส

 

                 <                   >

คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนสวนกุหลาบ

คณะนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร

และการใช้พลังงานทดแทน ณ โครงการลูกพระดาบส

                                                            

อบรมหลักสูตร การจัดดอกไม้ในงานพิธี รุ่นที่ 13

บรรกาศการอบรมหลักสูตร การจัดดอกไม้ในงานพิธี รุ่นที่ 13

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ โครงการลูกพระดาบส

 

                   

อบรมหลักสูตรการทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก รุ่นที่22

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร การทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก รุ่นที่ 22 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

ณ อาคารเอนกประสงค์ โครงการลูกพระดาบส

Page 1 of 13912345102030Last »