ศึกษาเยี่ยมชม โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง  จังหวัดสมุทรปราการ   เข้าดูงานโครงการลูกพระดาบสฯ สมุทรปราการ เข้าดูงานโครงการลูกพระดาบสฯ สมุทรปราการ เมื่อวัน พุธ ที่ 12 มีนาคม 2557

โดยคณะโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง  จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมในกิจกรรมต่างๆในโครงการมากมาย เช่น การปลูกพืชไม่ใช้ดิน การเพาะเห็ด ช่างไม้เครื่องเรือน การเลี้ยงปลานิล  ในการเยี่ยมชมในครั้งนี้ทำให้เด็กๆได้ความรู้ และทักษะในการเกษตรมากมาย

IMG_91221 IMG_91291 IMG_91741

ศึกษาเยี่ยมชม โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ

สมาคมศิษย์เก่าศูษย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล(ประเทศไทย) ABK & AOTS Alumni Association Thailand

เข้าดูงานโครงการลูกพระดาบสฯ สมุทรปราการ เมื่อวัน อาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 คณะสมาคมศิษย์เก่าศูษย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมโพ้นทะเล(ประเทศไทย) ABK & AOTS Alumni Association Thailand โดยได้ศึกษาดูงานในกิจกรรมต่างๆเช่น   การปลูกผักไฮโดรพอนิกส์   การเพาะพันธุ์ปลานิล

IMG_8860 IMG_8896 IMG_8915 IMG_8917

ศึกษาเยี่ยมชม โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ

สำนักงานคุมประพฤติ สมุทรปราการ    เข้าดูงานโครงการลูกพระดาบสฯ สมุทรปราการ

IMG_9191

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 มีนาคม 57  คณะสำนักงานคุมประพฤติ สมุทรปราการ เข้าดูงานโครงการลูกพระดาบสฯ  จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ศึกษาดูงาน  การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ ในชนิดต่างๆ  บรรยากาศการเข้าดูงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

IMG_9186

IMG_9189

โครงการสุขใจ ที่ได้ให้มูลนิธิพระดาบส

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

บมจ. ธนูลักษ์ จำกัด  ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์แอร์โรว์ และกีลาโรช  ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ สุขใจ ที่ได้ให้มูลนิธิพระดาบส  โดยการสั่งจองเสื้อโปโล
ในราคาตัวละ  ๓๕๐ บาท  ของโครงการสุขใจที่ได้ให้  รายได้สมทบทุนมูลนิธิพระดาบสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา  สนใจสั่งจองได้ที่
7  Catalog  Call  Center  02-711-7600  ตั้งแต่บัดนี้ – 15  ธันวาคม  ๒๕๕๖

 

11

โครงการสุขใจทีไ่ด้ให้ มูลนิธิพระดาบส

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  บมจ.ธนูลักษณ์ จำกัด ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์แอร์โรว์ และกีลาโรซ  ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ “สุขใจที่ได้ให้ มูลนิธิพระดาบส” โดยการสั่งจองเสื้อโปโลในราคาตัวละ ๓๕๐ บาท ของโครงการสูขใจที่ได้ให้ รายได้สมทบทุนมูลนิธิพระดาบสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา สนใจสั่งจองได้ที่ร้านเซเว่นอิเลฟเว่น ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

ตัวอย่างเสื้อ

IMG_8529IMG_8509IMG_8535