ข่าวในพระราชสำนัก โครงการลูกพระดาบสมอบใบประกาศแก่ผู้เข้าอบรมจากสาธารณะรัฐมัลดีฟส์

YouTube Preview Image

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 โครงการลูกพระดาบสมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรด้านการเกษตรแบบไม­่ใช้ดินจากสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ณ มูลนิธิพระดาบส

อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 9/2555

โครงการลูกพระดาบสฯ จัดอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ โครงการลูกพระดาบส  ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งเรื่องการการแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า  นอกจากนี้ยังพาผู้อบรมไปดูงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเห็ดให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งบรรยากาศการอบรมตลอด 5 วันเป็นไปอย่างสนุกสนาน สำหรับการอบรมรอบนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 37 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ “ปลูกต้นไม้…รักษ์ป่าน้ำกร่อย”

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 เวลา 19.00-12.00 น. บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ร่วมกับโครงการลูกพระดาบสฯ จัดโครงการ “ปลูกต้นไม้…รักษ์ป่าน้ำกร่อย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และฟื้นฟูระบบนิเวศน์น้ำกร่อยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชทนสภาพดินเค็มในพื้นที่โครงการลูกพระดาบสฯ ตลอดจนช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยการปลูกต้นไม้ 9 ชนิด จำนวน 1,000 ต้น ได้แก่ ลำพู ลำแพน สารภีทะเล ฝาดดอกขาว โพธิ์ทะเล สมอทะเล หมันทะเล ตะบูนขาว ตะบูนดำ ในพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน นักศึกษา กศน.จากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนลูกพระดาบสและเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน

อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 8/2555

โครงการลูกพระดาบสฯ จัดอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร 5 วัน ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ โครงการลูกพระดาบส  ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งเรื่องการการแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า อาทิเช่น การทำเห็ดสวรรค์ การทำขนมจีนน้ำยาจากเห็ด การทำเฉาก๊วยเห็ด ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรในเช้าวันเสาร์ ซึ่งบรรยากาศการอบรมตลอด 5 วันเป็นไปอย่างอบอุ่น สำหรับการอบรมรอบนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 34 คน

ผู้เข้าอบรมสักการะรูปปั้นพระสุรุจิดาบส

 

บรรยากาศการลงทะเบียน

 

บรรยากาศการลงทะเบียน

 

ผู้เข้าอบรมลงมือในภาคปฏิบัติ

 

ผู้เข้าอบรมลงมือในภาคปฏิบัติ

 

ผู้เข้าอบรมลงมือในภาคปฏิบัติ

 

กิจกรรมก่อนการจากลา

 

ผู้เข้าอบรมรับใบประกาศนียบัตร

อบรมการทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร

โครงการลูกพระดาบสฯ จัดอบรมการทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ โครงการลูกพระดาบส โดยมีดาบสอาสาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากร บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 54 ท่าน

บรรยากาศการลงทะเบียน

 

คณะผู้เข้าอบรมสักการะรูปปั้นพระสุรุจิดาบส

 

ผู้เข้าอบรมลงมือทำน้ำนมข้าวโพด

 

ดาบสอาสา สาธิตการทำน้ำสมุนไพร

 

ผู้เข้าอบรมลงมือทำอย่างตั้งใจ

 

น้ำข้าวโพดพร้อมดื่มฝีมือผู้เข้าอบรม