กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สำนักพระราชวัง ร่วมกับโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๕ พรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการลดภาวะโลกร้อน ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวัง โครงการลูกพระดาบสฯ ข้าราชการ นักศึกษา นักเรียน ภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

 

อบรมการทำปลานิลหยอง น้ำพริกนรกปลานิล สเต็กปลานิล

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา โครงการลูกพระดาบสฯ ได้จัดฝึกอบรมในหลักสูตร การทำปลานิลหยอง น้ำพริกนรกปลานิล และ สเต็กปลานิล แก่ประชาชนทั่วไปผู้สนใจ โดยมีนักวิชาการอาหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรผู้บรรยายและสาธิต ณ โครงการลูกพระดาบสฯ บรรยาการการอบรมเป็นไปด้วยความตั้งใจและสนุกสนาน ทั้งยังได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ในการประกอบอาหาร

 

 

 

ทำบุญใหญ่โครงการลูกพระดาบส

โครงการลูำกพระดาบส สมุทรปราการ ได้จัดพิธีทำบุญใหญ่ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555  ที่ผ่านมา  นำโดยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โครงการฯ ลูกศิษย์ และบุคคลทั่วไปที่มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมปล่อยปลารวมทั้งมอบต้นกล้ายางนาให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ณ โึครงการลูกพระดาบส บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและอิ่มบุญกันไปถ้วนหน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวในพระราชสำนัก โครงการลูกพระดาบสมอบใบประกาศแก่ผู้เข้าอบรมจากสาธารณะรัฐมัลดีฟส์

YouTube Preview Image

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 โครงการลูกพระดาบสมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรด้านการเกษตรแบบไม­่ใช้ดินจากสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ณ มูลนิธิพระดาบส

อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 9/2555

โครงการลูกพระดาบสฯ จัดอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ โครงการลูกพระดาบส  ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งเรื่องการการแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า  นอกจากนี้ยังพาผู้อบรมไปดูงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเห็ดให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งบรรยากาศการอบรมตลอด 5 วันเป็นไปอย่างสนุกสนาน สำหรับการอบรมรอบนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 37 คน