กิจกรรมการเรียนการสอนศิษย์พระดาบส

ศิษย์พระดาบสหลักสูตรการเกษตรพอเพียงและช่างไม้เครื่องเรือน รุ่นที่35

ได้รับความอนุเคราะห์จากดาบสอาสาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มาทำการสอนในวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร

และในขณะเดียวกันศิษย์พระดาบสหลักสูตรช่างเชื่อม รุ่นที่ 35 ได้เข้าพัก ณ โครงการฯ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 1 สมุทรปราการ

 

 

 

 

งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2555

มูลนิธิพระดาบสและโครงการลูกพระดาบสฯ ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

ศิษย์พระดาบสบางปลา – เทเวศร์ และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2555

ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ด้านอาหารและรางวัลต่างๆ จากดาบสอาสาและผู้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

การจับปลาสลิด

โครงการลูกพระดาบสฯ ได้ให้เจ้าหน้าที่ประมงของโครงการฯ

ทำการจับปลาสลิดที่ได้เลี้ยงและอายุครบกำหนด

ซึ่งได้ผลผลิตมากกกว่าที่คาดการณ์ไว้

การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดดอกไม้ในแจกัน”

โครงการลูกพระดาบสฯ ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

หลักสูตร “การจัดดอกไม้ในแจกัน” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ณ โครงการลูกพระดาบสฯ

การฝึกอบรมหลักสูตร “การปลูกกล้วยไม้”

โครงการลูกพระดาบสฯ ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

หลักสูตร “การปลูกกล้วยไม้” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554  ณ โครงการลูกพระดาบสฯ

 

 

 

 

 

Page 137 of 139« First102030135136137138139