คณะศึกษาดูงานบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คณะศึกษาดูงานจากบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ได้ศึกษาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสและลงมือปฏิบัติการทำก้อนเชื้อเห็ด

วันที่ 30 ตุลาคม 2561

อบรมหลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่60

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่60

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ โครงการลูกพระดาบส

อบรมหลักสูตร การทำสบู่ แชมพู น้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดจากชีวภาพ รุ่นที่  15

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร การทำสบู่ แชมพู น้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดจากชีวภาพ รุ่นที่  15

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ โครงการเอนกประสงค์