อบรมหลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ ๖๗ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
บรรยายขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ ในการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
ภาคปฎิบัติ

อบรมหลักสูตร การทำลิปมัน สบู่เหลว เจลล้างมือ และตะไคร้หอมกันยุง รุ่นที่ ๑๔ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ยังไม่ทันเริ่มไกล ความสงสัยก็มักจะเกิดกันก่อน
อาจารย์ ก็เลยครายความสงสัยของทุกๆท่านด้วยการสอน
ยังไม่ทันอะไร ก็โดนลูกศิษย์รุมอีกแล้ว!
จดอย่างเดียวช่วยจำได้ไม่มาก ต้องมีการปฏิบัติทันที ถึงจะช่วยให้จำง่ายขึ้น
ผลิตผลแห่งการศึกษา ล้วนมาจากปัญญาของผู้เรียนและผู้สอน
มีโอกาสครั้งหน้ามาเข้าอบรมกันเยอะๆนะครับ เพื่อเพิ่มความรู้ และสร้างผลิตผลของตนเองไปด้วยกัน

ดูงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

ก่อนจะเข้ามาดูงาน ก็ต้องทำความรู้จักกันก่อนนะครับ

ฐานที่ 1 โรงเห็ด (Mushroom nursery)

ฐานที่ 2 ปลูกผักไม่ใช้ดิน (Hydroponics)
ฐานที่ 3 ไบโอดีเซล (Bio-Diesel)
ฐานที่ 4 ไม้ดอกและไม้ประดับ (
Ornamental plant )
ฐานที่ 5 เป็นฐานสุดท้ายจึงขอยกให้กับ เกษตรทฤษฎีใหม่ (
New Theory Agriculture )
Page 3 of 16112345102030Last »