คณะดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

DSC08546

DSC08554

คณะดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

DSC08538

DSC08540

คณะดูงานจากโรงเรียนวัดศาลาท่าทราย จังหวัดสุพรรณบุรี

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากโรงเรียนวัดศาลาท่าทราย จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

DSC08520

DSC08521

DSC08525

DSC08531

คณะดูงานจากสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

DSC08508