อบรมหลักสูตร การทำซีซ่าสลัดและแซนวิสไส้ต่างๆ รุ่นที่8

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร การทำซีซ่าสลัดและแซนวิสไส้ต่างๆ รุ่นที่8

วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ โครงการลูกพระดาบส

อบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ รุ่นที่6

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ รุ่นที่6

วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ โครงการลูกพระดาบส