คณะดูงานจากสำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

คณะดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตราชเทวี

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตราชเทวี วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561