คณะดูงานจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

DSC07144

ใส่ความเห็น