Skip to content

การทำสบู่ แชมพู และน้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ รุ่นที่ 13

11 ตุลาคม 2017ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศอบรมการทำสบู่ แชมพู และน้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ รุ่นที่ 13 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

DSC07149

DSC07150

DSC07151

DSC07152

DSC07154

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional