คณะดูงานจากคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

DSC07197

ใส่ความเห็น