Skip to content

คณะดูงานจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

04 พฤศจิกายน 2017ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

DSC07278

DSC07296

DSC07315

DSC07359

DSC07374

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional