คณะดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DSC07397

DSC07405

DSC07429

DSC07434

DSC07443

ใส่ความเห็น