คณะดูงานจากชุมชนบ้านสระน้อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากชุมชนบ้านสระน้อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DSC07452

ใส่ความเห็น