คณะดูงานจากโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DSC07473

DSC07481

DSC07492

DSC07495

DSC07500

DSC07507

ใส่ความเห็น