การเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รุ่นที่ 11 20-24 พ.ย. 60

บรรยากาศอบรมการเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DSC07855

DSC07865

DSC07866

DSC07867

DSC07875

DSC07878

ใส่ความเห็น