คณะดูงานจากโรงเรียนวัดบางโฉลงใน จังหวัดสมุทรปราการ

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากโรงเรียนวัดบางโฉลงใน จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

DSC07911

DSC07912

DSC07918

DSC07925

DSC07931

ใส่ความเห็น