Skip to content

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 54

28 ธันวาคม 2017ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 54 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DSC08080

DSC08083

DSC08084

DSC08085

DSC08088

DSC08089

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional