คณะดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

บรรยากาศการมาดูงานเชิงปฏิบัติการที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DSC08152

DSC08156

DSC08157

DSC08160

DSC08163

DSC08165

ใส่ความเห็น