Skip to content

การทำลิปมัน สบู่เหลว เจลล้างมือ และตะไคร้หอมกันยุง รุ่นที่ 8

28 ธันวาคม 2017ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศอบรมการทำลิปมัน สบู่เหลว เจลล้างมือ และตะไคร้หอมกันยุง รุ่นที่ 8 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

DSC08190

DSC08191

DSC08193

DSC08194

DSC08197

DSC08198

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional