การทำปุ๋ยสั่งตัด รุ่นที่ 11

บรรยากาศอบรมการทำปุ๋ยสั่งตัด รุ่นที่ 11 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

DSC08204

ใส่ความเห็น