Skip to content

การทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก รุ่นที่ 21

02 กุมภาพันธ์ 2018ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศอบรมการทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก รุ่นที่ 21 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

DSC08281

DSC08285

DSC08286

DSC08287

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional