Skip to content

คณะดูงานจากโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

05 กุมภาพันธ์ 2018ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

DSC08409

DSC08410

DSC08413

DSC08415

DSC08417

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional