คณะดูงานจากโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

DSC08409

DSC08410

DSC08413

DSC08415

DSC08417

ใส่ความเห็น