คณะดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

DSC08475

DSC08479

DSC08485

DSC08491

DSC08494

ใส่ความเห็น