คณะดูงานจากสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

DSC08508

ใส่ความเห็น