Skip to content

การเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 165

12 มีนาคม 2018ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 165 ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

IMG_0009

IMG_0013

IMG_0098

IMG_0157

IMG_0167

IMG_0181

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional