การเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 165

บรรยากาศอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 165 ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

IMG_0009

IMG_0013

IMG_0098

IMG_0157

IMG_0167

IMG_0181