Skip to content

คณะดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

12 มีนาคม 2018ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

DSC08538

DSC08540

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional