คณะดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

DSC08538

DSC08540

ใส่ความเห็น