คณะดูงานจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

DSC08670

DSC08674

DSC08687

DSC08692

DSC08698

DSC08699

ใส่ความเห็น