คณะดูงานจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

37755

37758

37761

37768

37769

ใส่ความเห็น