Skip to content

การทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และท๊อฟฟี่กล้วย รุ่นที่ 12

21 มีนาคม 2018ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศอบรมการทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และท๊อฟฟี่กล้วย รุ่นที่ 12 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

DSC08711

DSC08712

DSC08727

DSC08743

DSC08749

DSC08756

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional