คณะดูงานจากสำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

ใส่ความเห็น