การเพาะเห็ดแบบครบวงจร และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1

บรรยากาศอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน พ.ศ. 2561

ใส่ความเห็น