การปลูกพืชไม่ใช้ดิน และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1

บรรยากาศอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน พ.ศ. 2561

ใส่ความเห็น