คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทอรัก

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 จากโรงเรียนทอรัก เข้าศึกษาดูงานเศรษกิฐพอเพียงที่โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เด็กนักเรียนให้ความสนใจและสนุกสนานกับกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้

       

       

     

 

 

 

ใส่ความเห็น