Skip to content

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทอรัก

04 มิถุนายน 2018ประชาสัมพันธ์

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 จากโรงเรียนทอรัก เข้าศึกษาดูงานเศรษกิฐพอเพียงที่โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เด็กนักเรียนให้ความสนใจและสนุกสนานกับกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้

       

       

     

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional