อบรมหลักสูตร เย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รุ่นที่ 13

บรรยากาศอบรม การเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รุ่นที่ 13 วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561

          

          

ใส่ความเห็น