อบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่58

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 58 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์

ใส่ความเห็น