อบรมหลักสูตร การทำปุ๋ยสั่งตัด รุ่นที่12

บรรยากาศอบรมหลักสูตรการทำปุ๋ยสั่งตัด รุ่นที่12 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์

ใส่ความเห็น