อบรมหลักสูตรการทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก รุ่นที่22

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร การทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก รุ่นที่ 22 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

ณ อาคารเอนกประสงค์ โครงการลูกพระดาบส

ใส่ความเห็น