บรรยากาศการอบรมหลักสูตร การจัดดอกไม้ในงานพิธี รุ่นที่ 13

บรรกาศการอบรมหลักสูตร การจัดดอกไม้ในงานพิธี รุ่นที่ 13

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ โครงการลูกพระดาบส

 

                   

ใส่ความเห็น