อบรมหลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่60

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่60

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ โครงการลูกพระดาบส

ใส่ความเห็น