การอบรมหลักสูตร การเพาะเห็ดครบวงจร รุ่นที่173

บรรยากาศการอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดครบวงจร รุ่นที่ 173

วันที่ 24-28 ตุลาคม 2561 ณ โครงการลูกพระดาบส

ใส่ความเห็น