อบรมหลักสูตร การทำปุ๋ยสั่งตัด รุ่นที่13

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร การทำปุ๋ยสั่งตัด รุ่นที่ 13

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ โครงการลูกพระดาบส

 

ใส่ความเห็น