ดูงานเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสวนกุหลาบ การเพาะเห็ด การปลูกพืชไม่ใช้ดิน การขยายพันธุ์พืช วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๒

ใส่ความเห็น