อบรมการทำผงโรยข้าวปลาสลิดฟูริคาเกะ วันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๒