อบรมความรู้กาแฟเบื้องต้น ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ถวายตัวเป็นศิษย์พ่อปู่สุรุจิดาบส
สาธิตการชงกาแฟแต่ลชนิด
บรรยายกาแฟแต่ละชนิดมีความต่างกันอย่างไร
ชิมรสชาติและความหอมของกาแฟ
อาราบิก้า & โรบัสต้า