ดูงานศาลแขวงพัทยา ๑ มี.ค. ๖๒

ดูงานแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่
ดูงานการผลิตไบโอดีเซล
ดูงานการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
ดูงานการเพาะเห็ด
ดูงานการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ
ถวายตัวเป็นศิษย์พ่อปู่สุรุจิดาบส

ใส่ความเห็น