อบรมเชิงปฏิบัติการ อบต.ในคลองบางปลากด

ถวายตัวเป็นศิษย์พ่อปู่สุรุจิดาบส
ดูงานการเพาะเห็ด
ดูงานแปลงไม้ประดับ พืชผักสวนครัว
ดูงานการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
ดูงานแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
ปฏิบัติการทำกล้วยเบรกแตก
ปฏิบัติการปลูกพืชไม่ใช้ดิน

ใส่ความเห็น