อบรมการจัดดอกไม้ในงานพิธี ๑๓ มี.ค. ๖๒

ถวายตัวเป็นศิษย์พ่อปู่สุรุจิดาบส
ฟังบรรยายการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ
ปฏิบัติการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ
ปฏิบัติการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ
ชิ้นงานผู้เข้าฝึกอบรม

ใส่ความเห็น